Nominations Close

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Academic Representative of the Year - Ionadaí Acadúil na Bliana


Access Champion of the Year - Curadh Rochtana na Bliana

An Gradam Éacht ar son na Gaeilge

Charity Champion of the Year - Curadh Carthanachta na Bliana

Club/Society of the Year - Club/Cumann na Bliana

Education Campaign of the Year - Curadh Oideachais na Bliana

Environmental and Sustainability Activism of the Year Gníomhaíochas Timpeallachta agus Inbhuanaitheachta na Bliana

Equality Campaign of the Year - Feachtas Comhionannais na Bliana

Full-Time Officer of the Year - Oifigeach Lánaimseartha na Bliana

Individual Contribution to Student Media - Ionchur Aonair do Mheáin na Mac Léinn

International Student of the Year - Mac Léinn Idirnáisiúnta na Bliana

Mature Student of the Year - Mac Léinn Aibí na Bliana

Outstanding Mental Health Activism - Gníomhaíochas Sármhaith Meabhairshláinte

Part-Time Officer of the Year - Oifigeach Páirtaimseartha na Bliana

Postgraduate Champion of the Year - Curadh Iarchéime na Bliana

Student Activist of the Year - Gníomhaí Mac Léinn na Bliana

Student Media Outlet of the Year - Ardán Meáin Mac Léinn na Bliana

Students’ Union Team of the Year - Foireann Aontas na Mac Léinn na Bliana

Welfare Campaign of the Year - Feachtas Leasa na Bliana