Student Achievement Awards Ireland 2024:

Shortlist

 

Academic Representative of the Year - Ionadaí Acadúil na Bliana
Access Champion of the Year - Curadh Rochtana na Bliana

An Gradam Éacht ar son na Gaeilge
Charity Champion of the Year - Curadh Carthanachta na Bliana
Society/Club of the Year - Cumann/Club na Bliana

 

 

Education Campaign of the Year - Curadh Oideachais na Bliana
Environmental and Sustainability Activism of the Year - Gníomhaíochas Timpeallachta agus Inbhuanaitheachta na Bliana
Equality Campaign of the Year - Feachtas Comhionannais na Bliana
Full-Time Officer of the Year - Oifigeach Lánaimseartha na Bliana
Individual Contribution to Student Media - Ionchur Aonair do Mheáin na Mac Léinn
International Student of the Year - Mac Léinn Idirnáisiúnta na Bliana
Mature Student of the Year - Mac Léinn Aibí na Bliana
Outstanding Mental Health Activism - Gníomhaíochas Sármhaith Meabhairshláinte
Part-Time Officer of the Year - Oifigeach Páirtaimseartha na Bliana
Postgraduate Champion of the Year - Curadh Iarchéime na Bliana
Student Activist of the Year - Gníomhaí Mac Léinn na Bliana
Student Media Outlet of the Year - Ardán Meáin Mac Léinn na Bliana
Students’ Union Team of the Year - Foireann Aontas na Mac Léinn na Bliana

 

 

Welfare Campaign of the Year - Feachtas Leasa na Bliana